Co je Taekwon-do

Taekwon-do je korejské bojové umění sebeobrany beze zbraně. Bylo vytvořeno a popsáno generálem Choi Hong-hi, který tak zkombinoval své mnohaleté zkušenosti s korejským Taek Kyun a japonským karate spolu se znalostí moderní fyziky do nového umění. Toto umění bylo poprvé oficiálně pojmenováno a představeno veřejnosti 11. 4. 1955 v jihokorejském Soulu jako  Taekwon-do – cesta nohou a rukou. Pro své propracované techniky kopů a úderů se rychle rozšířilo do celého světa. V České republice se Taekwon-do vyučuje od roku 1987, a to především díky úsilí velmistra Hwang Ho-yong, který zde působí dodnes. V současnosti je Taekwon-do považováno za jedno z nejsilnějších a nejúčinnějších bojových systémů.

Základní teorie Taekwon-do

Definice podle gen. Choi Hong-hi

„Taekwondo… způsob života …“

Jednoduše řečeno, taekwon-do je druh neozbrojeného boje určeného pro účel sebeobrany. Avšak ve skutečnosti je to mnohem více: Je to vědecké využití lidského těla při sebeobraně. Těla, jež se naučí do maxima využít svých schopností díky intenzivnímu tělesnému a duševnímu výcviku. Je to bojové umění, jež nemá obdoby ani v síle, ani v technice. Jeho disciplína, techniky a duševní výcvik jsou základem pro budování silného smyslu pro spravedlnost, odvahu, lidskost a odhodlání. Dosažení tohoto stavu odděluje pravé zastánce tohoto umění od lidí, kteří se honí za senzací a kteří se spokojí pouze se zvládnutím bojových hledisek tohoto umění.

To je jeden z důvodů, proč je taekwon-do nazýváno uměním sebeobrany a nikoliv bojovým sportem. Zahrnuje v sobě také způsob myšlení a života zvláště díky vštěpování si zásad přísné sebedisciplíny a vznešeného morálního ideálu…..

Takže souhrnně znamená taekwon-do duševní výcvik a techniky neozbrojeného boje pro sebeobranu i pro zdraví. Zahrnuje efektivní používání úderů, kopů, bloků holou rukou a nohou pro dosažení rychlého zneškodnění protivníka nebo protivníků. Taekwon-do konečně umožňuje slabému vlastnit silnou zbraň a sebedůvěru, s jejichž pomocí se může bránit a porazit svého protivníka.

Samozřejmě, nesprávně použité může být taekwon-do smrtelnou zbraní. Proto musí být vždy kladen důraz na duševní výcvik, aby se předešlo jeho zneužití ze strany jeho studentů.

Více o gen. Choi Hong-hi

Výuka Taekwon-do a plány ke zkouškám.

odkaz na PDF soubor:

Plán na_zkoušky

Co znamená slovo „taekwon-do“

Skládá se ze tří částí a to: „tae“,„kwon“ a „do“.První část „tae“ znázorňuje všecny techniky, které se provádějí nohou, druhá část „kwon“ naopak zastupuje všechny techniky a práci rukama. Poslední část „do“ symbolizuje jakousi cestu mezi tělesnou a duševní stránkou člověka a znázorňuje tak opravdové umění taekwon-do.

Filosofie Taekwon-do

Slib studenta

Každý student taekwonda skládá násladující slib, který znázorňuje základní morální stránky tohoto bojového umění.

  • Budu dodržovat zásady taekwonda.
  • Budu respektovat instruktora a sonbe.
  • Nikdy taekwondo nezneužiji.
  • Budu zastáncem svobody a spravedolnosti.
  • Budu vytvářet mírovější svět.

Zásady Taekwon-do

Naši partneři

Partneři