Ap joomuk (přední část pěsti)

Přední část pěsti se užívá především pro útok na philtrum (oblast nad horním rtem), žebra, solar plexus, prsa, břicho, čelist atd. Jako úderové plocha slouží hlavní klouby ukazováku a prostředníku z přední strany. Přední část pěsti je příležitostně užívána pro tlakový blok.

Jak sevřít pěst

Jestliže není pěst pevně a správně zatnutá nebo jestliže je v ní dokonce vzduchová mezera, bude pěst slabá, jako nezakalená ocel a lehká jako bavlna. V momentě kontaktu musí být pevně zatnuta.

Hlavní klouby ukazováku a prostředníku musí být ohnuty do pravého úhlu, pouze tak mohou být úderové partie v těsném kontaktu s cílem. Zápěstí nemá být ohnuté.

Důvody pro neohýbání zápěstí jsou:

  1. Ochránit zápěstí před blokováním nebo soupeřovým úchopem.
  2. Nasměrovat úderové plochy přesně na cíl.
  3. Koncentrovat maximální sílu do úderových ploch.

Pro racionální sílu musí přední dva klouby tvrdě vyrazit proti cílovému místu zásahu. Síla vyvíjená z boku, se musí plynule přenášet předloktím dopředu na přední plochu prvních dvou kloubů.
Ap čumok (přední část pěsti)

Dung joomuk (hřbetní část pěsti)

Hřbetní část pěsti je prvotně používaná pro útok např. na lebku, čelo, spánek, philtrum a břicho a druhotně na volná žebra a epigastrium.

Jako úderová plocha slouží hlavní klouby ukazováku a prostředníku na hřbetní straně pěsti.
Dung joomuk (hřbetní část pěsti)

Yop joomuk (boční část pěsti)

Boční část pěsti je používána pro útok na 1ebku, loketní kloub, žebra, solar plexus, philtrum, břicho a další místa.

Boční část pěsti je příležitostně používána k blokování.
Yop joomuk (boční část pěsti)

Mit joomuk (spodní část pěsti)

Sbalte čtyři prsty do dlaně a palec lehce přitiskněte k ukazováku. Kontaktní plocha jsou druhé články ukazováku, prostředníku a prsteníku.

Spodní část pěsti je účinná při útoku na čelist, rty, spánek, ohryzek, solar plexus, philtrum ap.
Mit joomuk (spodní část pěsti)
Mit joomuk (spodní část pěsti)

Ghin joomuk (dlouhá pěst)

Hlavní klouby prstů jsou zpevněny a palec přiložen. Mezi ukazovákem a palcem je drobná mezera.

Používá se pro útok na spánek nebo hrtan (“ohryzek”).
Ghin joomuk (dlouhá pěst)
Ghin joomuk (dlouhá pěst)

Pyun joomuk (otevřená pěst)

Zformuje se ohnutím zápěstí nahoru, ohnutím všech kloubů prstů s výjimkou hlavních kloubů prstů.

Používá se pro útok na nos, čelist a bradu.

Ve zcela výjimečných případech se používá také pro blokování.
Pyun joomuk (otevřená pěst)

Sonkarak joomuk (jeden z druhých kloubů pěsti)

Tato úderová plocha je tvořena jedním z druhých kloubů ukazováku nebo prostředníku.Útok je veljce účinný na malá životně důležitá místa z těsné vzdálenosti, jestliže je pohyb správně a rychle proveden.

Sonbadak (dlaň)

Je třeba ohnout všechny prsty jen zcela nepatrně směrem do dlaně a zpevnit.

Používá se hlavně pro bloky a jen příležitostně pro útok, např. na obličej.
Sonbadak (dlaň)

Sonkal (malíková hrana ruky)

Toto je velmi silná úderová plocha, zvláště proti cíli stojícímu bočně na straně nebo bokem vpředu. Ruku je třeba náležitě zformovat, zpevnit všechny drobné klouby prstů a zejm. malíkovou hranu.

Je používána pro útok na lebku, krční tepny, nos, spánek, philtrum, rameno, volná žebra atd.

Malíková strana ruky je také často používána pro blokování.
Sonkal (malíková hrana ruky)

Sonkal dung (palcová strana ruky)

Zformuje se obdobně jako malíková hrana ruky, kromě toho, že je palec ostře skloněn směrem do dlaně.

Je používána pro útok na krk, bradu, spánek, philtrum, žebra a dolní čelist.

Používá také pro blokování.
Sonkal dung (palcová strana ruky)

Sonkal batang (základna malíkové strany ruky)

Zformování této úderové plochy se provede ostrým ohnutím otevřené ruky v zápěstí, a to směrem k palci.

Používá se při ataku směřovaném na klíční kost.
Sonkal batang (základna malíkové strany ruky)

Sonkut (špičky prstů)

Jedná se o konce II. – IV. prstu. Zformování ruky je podobné jako u malíkové hrany, samozřejmě důkladně zpevněné musejí být prsty, konce II. – IV. prstu jsou v jedné úrovni.

Použití je různé, podle cíle (solar plexus, podbřišek, hrtan atp.).
Sonkut (špičky prstů)

Umji (palec)

Rozviňte palec z pěsti. Palec musí být natažený, jeho kloub natažený nikoliv však do hyperextenze.

Používá se k vpichu na solar plexus, žebra, hrtan, oči a podpaží.
Umji (palec)

Han sonkarak (špička ukazováku)

Ukazovák je natažený ze zatnuté pěsti, jeho klouby jsou zpevněny, nesmí být v hyperextenzi. Palec se lehce tiskne na prostředník.

Používá se zejména pro útok hrtan a oči.
Han sonkarak (špička ukazováku)

Doo sonkarak (špičky ukazováku a prostředníku)

Ukazovák a prostředník jsou rozvinuty ze zatnuté pěsti obdobně jako u Han sonkarak. Přitlačte palec na prsteník. Tento útok může být s efektem použit proti očím.
Doo sonkarak (špičky ukazováku a prostředníku)

Bandal son (oblouk ruky)

Ohněte tři prsty o něco hlouběji než ukazovák, palec je lehce skloněn směrem k malíku. Užívá se plocha mezi druhým kloubem ukazováku a palcem.

Slouží k atakování hrtanu, brady a horní části krku.

Příležitostně se používá i pro blokování.
Bandal son (oblouk ruky)

Sondung (hřbetní plocha ruky)

Jedná se o normálně otevřenou ruku, ale s palcem tisknutým proti ukazováku.

Možnost využití je pro útok na obličej, rty, čelist a epigastrium (nadbřišek).

Příležitostně lze použít také pro blokování.
Sondung (hřbetní plocha ruky)

Palmok (předloktí)

Používá se k blokování a rozlišujeme vnější, vnitřní, zadní a spodní stranu předloktí.

Používá se prvotně vždy první třetina předloktí (směrem od zápěstí).

Palkup (loket)

Tato úderová plocha se vytvoří ohnutím paže v lokti do ostrého úhlu.

Používá se k zásahu na solar plexus, břicho, hruď, bradu, žebra, krk, čelist, kříž atd.
Palkup (loket)

Jipge son (“prstové kleště”)

Je třeba sevřít 3 prsty a proti palci se zformují do tvaru kleští.

Použití je možné pro útok na krk a hrtan.

Jiap (stisknutí prsty)

Využívá se k vyvinutí tlakového útoku na tepny a životně důležitá místa.
Jiap (stisknutí prsty)

Gomson (medvědí tlapa)

Pro vytvoření tohoto úderového tvaru ruky je nezbytné maximálně ohnout drobné klouby prstů s výjimkou hlavních prstových kloubů a prsty i celou ruku zpevnit.
Obvykle se používá pro útok na uši, čelist, příležitostně na solar plexus a celé epigastrium (nadbřišek).
Gomson (medvědí tlapa)

Sonmok dunk (skloněné zápěstí)

Tato plocha se zformuje pro praktické použití skloněním ruky směrem dolů. Úhel ohnutí nesmí být přiliš ostrý.

Používá se k blokování.
Sonmok dunk (skloněné zápěstí)

Songarak badak (dlaňová plocha prstů)

Používá se pouze ke stabilizaci a opoře pěsti v okamžiku kontaktu při útoku na philtrum technikou dung joomuk taerigi.
Songarak badak (dlaňová plocha prstů)

Umji batang (hřbet palce)

Vytvarování ruky je podobné jako u bandalson, ale palec je hlouběji skloněn.
Umji batang (hřbet palce)

Česká transkripce Korejský nápis Popis
ap čumok 앞주먹 přední část pěsti
tung čumok 등주먹 hřbetní část pěsti
jop čumok 옆주먹 boční část pěsti
mit čumok 밑주먹 spodní část pěsti
kin čumok 긴주먹 dlouhá pěst
pchjon čumok 편주먹 otevřená dlaň
songarak čumok 손가락주먹 jeden z druhých kloubů pěsti
sonbadak 손바닥 dlaň
omdži čumok 엄지주먹 kloub palce
indži čumok 인지주먹 kloub ukazováku
čchondži čumok 중지주먹 kloub prostředníku
sonkchal 손칼 malíková hrana dlaně
sonkchal tung 손칼등 ukazováková hrana dlaně
sonkchal patchang 손칼바탕 základna malíkové hrany dlaně
sonkut 손끝 špičky prstů
omdži songarak 엄지손가락 palec
han songarak 한손가락 ukazovák
tu songarak 두손가락 dva prsty
pandalson 반달손 půlměsícová dlaň
sondung 손등 hřbet dlaně
an pchalmok 안팔목 vnitřní strana předloktí
pakat pchalmok 바깥팔목 vnější strana předloktí
mit pchalmok 밑팔목 spodní strana předloktí
tung pchalmok 등팔목 zadní strana předloktí
pchalgup 팔굽 loket
čipkeson 집게손 prstové kleště
čiap 지압 stisk prsty
komson 곰손 medvědí dlaň
sonmok tung 손목등 hřbet zápěstí
songarak padak 손가락바닥 plocha prstů
omdži patchang 엄지바탕 základna palce dlaně

Naši partneři

Partneři