Starodávný zákon Orientu byl podobný zákonu Chamurapiho: “Oko za oko, zub za zub” a byl tvrdě uplatňován, i když byla smrt způsobena náhodně. Protože systém současného sparringu nebyl ještě vyvinut, bylo v tomto prostředí pro žáka bojových umění nemožné cvičit nebo zkoušet svou individuální sílu a zručnost v útoku nebo obraně proti skutečnému pohybujícímu se protivníkovi. To bránilo individuálnímu rozvoji, dokud cvičenec nadaný představivostí nevytvořil první vzor. Vzory jsou různé základní pohyby, z nichž většina představuje techniku útoku nebo obrany, sestavené do pevného logického pořadí. Žák systematicky bojuje s několika imaginárními protivníky za různých předpokladů používaje každý útočný nebo blokovací prostředek z různých směrů. Tak cvičení vzorů umožňuje žákovi projití mnoha základních pohybů v sériích, rozvinutí techniky sparringu, vylepšení pružnosti pohybů, zvládnutí zaujímání nových pozic těla, vypěstování svalstva a kontrolu dýchání, rozvinutí vláčných a hladkých pohybů a získání rytmických pohybů. Také to žákovi umožní osvojit si určité speciální techniky, jež by nemohl získat ani ze základních cvičení, ani ze sparringu. Krátce, vzor může být přirovnán k taktice jednotky nebo slovu, je-li základní výcvik pohyb jednoho vojáka nebo abeceda. Takže vzor, hlavní trám každého pohybu, je sérií sparringu, zkoušky síly, velkých činů a krásy postavy. I když sparring může pouze naznačit, že je méně či více vyspělý, jsou vzory mnohem kritičtějším barometrem při vyhodnocení techniky jednotlivce. Při provádění vzoru by se měly vzít v úvahu tato kritéria:

  1. Vzor by měl začínat a končit vždy na stejném místě. To ukazuje přesnost předvádějícího.
  2. Správný postoj a směr musí být dodržen po celou dobu.
  3. Svaly těla by měly být buď napjaté nebo uvolněné při vlastních kritických momentech cvičení.
  4. Cvičení by mělo být prováděno v rytmickém pohybu bez strnulosti.
  5. Pohyby by měly být zpomalené nebo zrychlené podle pravidel konkrétního vzoru.
  6. Každý vzor by měl být dokonalý, než se přejde k dalšímu.
  7. Žáci by měli znát účel každého pohybu.
  8. Žáci by měli provádět každý pohyb s realitou.
  9. Techniky útoku a obrany by měly být rovnoměrně rozloženy mezi pravou a levou ruku a nohu.

24 vzorů Taekwon-do

„Život lidské bytosti, třeba sto let, může být považován za jeden den ve srovnání s věčností. Proto my smrtelníci nejsme více než pouzí cestující, kteří jdou mimo nekonečné roky věků v jednom dni. Je evidentní, že nikdo nemůže žít déle než po omezenou dobu. Nicméně většina lidí se bláznivě zotročuje materialismem, jako by mohli žít tisíce let. A někteří lidé usilují o to, odkázat dobrý duchovní odkaz přicházejícím generacím, a tímto způsobem získávají nesmrtelnost. Je zřejmé, že duch je věčný, zatímco materialismus ne. Takže to, co my můžeme udělat, abychom zanechali něco pro dobro lidstva, je snad nejdůležitější věc v tomto životě. Já zde zanechávám Taekwon-Do jako památku na člověka 20 století. 24 vzorů reprezentuje 24 hodin, jeden den nebo celý můj život.“ gen. Choi Hong-hi

Protože každý vzor má blízko k základnímu cvičení, měl by žák cvičit vzory podle následovného rozdělení, aby dosáhl maximálních výsledků s nejmenším úsilím:

Přehled vzorů

Název vzoru Technický stupeň Barva pásku
Chon-Ji 9. kup bílo-žlutý
Dan-Gun 8. kup žlutý
Do-San 7. kup žluto-zelený
Won-Hyo 6. kup zelený
Yul-Gok 5. kup zeleno-modrý
Joong-Gun 4. kup modrý
Toi-Gye 3. kup modro-červený
Hwa-Rang 2. kup červený
Choong-Moo 1. kup červeno-černý
Kwang-Gae 1. Dan černý
Po-Eun 1. Dan černý
Ge-Baek 1. Dan černý
Juche 2. Dan černý
Sam-Il 2. Dan černý
Yoo-Sin 2. Dan černý
Choi-Yong 2. Dan černý
Yoo-Sin 3. Dan černý
Yon-Gae 3. Dan černý
Ul-Ji 3. Dan černý
Moon-Moo 4. Dan černý
So-San 4. Dan černý
Se-Jong 5. Dan černý
Tong-Il 6. Dan černý

Naši partneři

Partneři