Taekwon-Do je druh neozbrojeného boje, určeného pro účel sebeobrany, zahrnuje však také způsob myšlení a života (dodržování sebedisciplíny a morálky). Taekwon-Do je bojové umění Koreje, které tě neučí pouze se bránit a útočit, ale nachází v tvém těle i v tvé duši skryté rezervy, odhaluje je a pomáhá ti zbavit se psychických i fyzických neduhů moderní civilizace. Je to umění boje, které se učíš proto, abys mohl z pozice síly vystupovat na obhajobu spravedlnosti, morálky a práva, na podporu slabých a utlačovaných, když již selžou všechny ostatní prostředky obrany. Tvé ruce a nohy jsou nejen součástí tvého těla, ale i tvé duše. Nikdy nesmíš zneužít umění svých paží a nohou proti duši, proti vyznání a odlišným názorům, trénuj Taekwon-Do proto, abys nalezl harmonii těla a duše, abys vždy jednal ve smyslu životní filozofie Taekwon-do a svým jednáním nikdy nevrhl ani náznak stínu na jméno vznešeného posla míru a spravedlnosti, na korejské bojové umění Taekwon-Do.

Význam názvu Taekwon-Do

 • Tae – noha, kop, skákání nebo létání pro kop nebo drcení nohou
 • Kwon – ruka, pěst, udeřit nebo rozbít rukou nebo pěstí
 • Do – umění nebo způsob, cesta životem

Důležité letopočty

 • 11. 4. 1955 – založení Taekwon -Do panem generálem Choi hong Hi (9. dan)
 • 22. 3. 1966 – založena ITF (Mezinárodní federace Taekwon-Do, International Taekwon-Do Federation)

Znaky Taekwon-Do

 • znak ITF – pěst, krunýř želvy
 • na zádech doboku strom života

Slib Taekwon-Do

 1. Budu dodržovat zásady taekwonda.
 2. Budu respektovat instruktora a sonbe.
 3. Nikdy Taekwon-Do nezneužiju.
 4. Budu zastáncem svobody a spravedlnosti.
 5. Budu vytvářet mírovější svět.

Zásady Taekwon-Do

 • Zdvořilost – dodržovat zásady zdvořilosti (např. podporovat smysl pro spravedlnost a lidskost, rozlišovat instruktora od žáka, starého od mladého, zacházet s věcmi slušně).
 • Čestnost – člověk musí být schopen určit co je správné a špatné a má-li špatné svědomí musí se cítit vinen.
 • Vytrvalost – aby se něčeho dosáhlo, ať už je to mistrovský stupeň nebo dokonalost techniky, musí si člověk stanovit cíl a potom stále vytrvat (rovněž každou potíž překonávat vytrvalostí),
 • Sebeovládání – ať se člověk představuje ve volném sparingu nebo při osobních záležitostech. Ztráta sebekontroly při volném sparingu se může ukázat jako nebezpečná jak pro žáka, tak i pro protivníka. Neschopnost žít nebo pracovat podle svých schopností nebo zájmů je také nedostatek sebeovládání. Podle Lao C: „Silnější je osoba, která zvítězí sama nad sebou, spíše než nad někým jiným“.
 • Nezkrotný duch – „Zde leží 300, kteří splnili svoji povinnost“, to je prostý epitaf pro jeden z největších činů odvahy známých lidstvu. Tváří v tvář převaze Xerxese, ukázali Leonides a jeho tři sta Sparťanů světu smysl nezkrotného ducha. Projeví se, je-li odvážná osoba a její názory postavena proti drtivé převaze. Seriózní žák Taekwon-do bude vždy skromný a čestný. Je-li postaven tváří v tvář nespravedlnosti, bude jednat s válčícími stranami úplně beze strachu a váhání, s nezkrotným duchem, bez ohledu na to, s kým a s jakým počtem. Confucius řekl: „Je skutkem zbabělosti, nepromluvit proti ne-spravedlnosti“. Jak historie dokázala, ti, kdo sledovali své sny opravdově a vytrvale s nezkrotným duchem, nikdy neselhali při dosažení svých cílů.

Zásady chování v tělocvičně

 1. Při vstupu do tělocvičny se ukloníme.
 2. Na tréninky chodíme včas.
 3. V tělocvičně nejíme.
 4. Cvičíme výhradně v doboku (cvičební úbor) a naboso nebo ve speciální obuvi.
 5. Jestliže si chceme upravit oděv, otočíme se k trenérovi bokem (vlevo).
 6. Nikdy se netočíme k mistrovi nebo trenérovi zády.
 7. V tělocvičně se sedáme pouze na zem.

Skladba Taekwon-Do

 1. Základní pohyby
 2. Myšlenky
 3. Vzory
 4. Sparing
 5. Sebeobrana

Systém technických stupňů

 • Žákovské stupně (kup) – jsou rozlišeny pomocí barev pásků od bílého pásku to je 10 kup. Máme deset stupňů:
  • Bílá – znamená nevinnost- tj. začínajícího cvičence, který nemá předešlé znalosti Taekwon-Do
  • Žlutá – označuje Zemi, ze které klíčí a kde má také své kořeny rostlinka- tj. Taekwon-Do jehož základy byly vloženy člověku a na kterých je pak třeba
  • Zelená – značí růst rostliny (stromu)- tj. zručnost nebo také jistou znalost či dovednost v Taekwon-Do, která se dále vyvíjí
  • Modrá – znamená Nebe, ke kterému rostlina roste v obrovský strom- tj. ukazuje, že trénink v Taekwon-Do se rozvíjí a postupuje
  • Červená – znamená nebezpečí- tj. varuje studenta Taekwon-Do, aby se cvičil v ovládání jak sebe tak i techniky (tj. blížící se mistrovský stupeň) a upozorňuje soupeře, aby se raději držel stranou
 • Mistrovské stupně (dan) – všechny pásky jsou černé barvy, přičemž počet danů je vyznačen na konci pásku římskou číslicí. Máme devět stupňů
  • Černá – opak bílé, proto označuje zralost, dobrou znalost v Taekwon-Do, označuje tak nositele pásu, který je odolný a nepřípustný vůči temnotě a strachu
  • 1. – 3. dan – asistent instruktora (pusabom)
  • 4. – 6. dan – instruktor (sabom)
  • 7. dan – mistr (sahjon)
  • 8. dan – starší mistr (sonim sahjon)
  • 9. dan – velmistr (sasong)

Význam pásku

Bylo ustanoveno, že pásek má být obtáčen kolem pasu jen jedenkrát, a to na znamení:

 • dosáhnout jednoho vytýčeného cíle (ohdoilkwan)
 • sloužit jednomu učiteli-mistrovi s neotřesitelnou věrností (ilpyondanshim)
 • dosáhnout vítězství – triumfu – naráz, „jednou ranou“ (ilkyokpilsung)

Význam doboku a označení na něm

 • Dobok musí být bílé barvy, čímž symbolizuje tradiční barvu korejského národního oblečení (kroje), čistotu mysli a úmyslů.
 • Vepředu je znak TKD ITF – má tvar želvy, která symbolizuje dlouhověkost, nebo i tvar zeměkoule s poledníky a rovnoběžkami, přes ní je nápis TAEKWON v korejštině.
 • Z boku je na kalhotách zkratka ITF, je umístěna na vnějších stranách ve výšce kolen, aby bylo vždy poznat, že se jedná o cvičence TAEKWON-DO ITF.
 • Zezadu je korejský i anglický nápis TAEKWON-DO ve tvaru připomínající strom,tj.symbol TAEKWON-DO jakož i jeho vývoj, život a sílu.
 • Žádné přebytečné ozdoby, sponky, apod. nejsou dovoleny.

Zkouška (simsa)

 • Žákovské stupně – zkoušení žákovského stupně se provádí v přiměřené tělocvičně, do níž žák náleží. Zkoušení síly je přísně zakázáno u dětí, protože při něm může dojít k poškození kosti nebo svalu.
 • Mistrovské stupně – zkoušení z mistrovského stupně až do 3. danu provádí povyšovací výbor, jež je složen z více než 3 a méně než 7 členů asociace nebo federace země, z níž žáci pochází. Vyšší stupně, 4. až 8. dan, jsou přezkušovány povyšovacím výborem Mezinárodní Federace Taekwon-Do (ITF). Pokud se týče 9. mistrovského stupně, musí být jednomyslný souhlas udělen zvláštním výborem, který bude složen z 9-ti členů, jež jsou držiteli buď 7. nebo 8. mistrovského stupně a jež jsou uznány Mezinárodní Federací Taekwon-Do (ITF)

Je zvykem, že kvalifikovaný instruktor může zkoušet až do poloviny stupně, jehož je držitelem. Například držitel 4. mistrovského stupně může zkoušet až 2. stupeň a držitel 6. stupně může zkoušet až 3. stupeň.

Známka projití ve zkoušce je 60 bodů. Každých 10 bodů nad nebo pod známku potřebnou na projití, znamená automatické zvýšení nebo snížení stupně.

Disciplíny  Taekwon-Do

 • Tul (vzor) – v Taekwon-Do máme 24 tulů (technických sestav), jelikož život lidské bytosti, třeba 100 let, může být považován za 1 den ve srovnání s věčností. Proto 24 tulů reprezentuje 24 hodin, tedy 1 den nebo také celý život. Jméno tulu, počet pohybů a diagram symbolizuje buď hrdinné postavy v dějinách Koreje, nebo příklady, jež mají vztah k historickým událostem.
 • Matsogi (boj) – fyzické použití technik útoku a obrany, získaných z tulů a základního cvičení, proti skutečně se pohybujícímu protivníkovi, při různých situacích. Je rozdělen na řízený, dohodnutý, polo-volný a volný.
 • T-ki – speciální přerážecí techniky ve výskoku.
 • Wirok – silové přerážení.
 • Hosin Sool (sebeobrana) – použití různých pohybů, jež jsou získány z tulů, matsogi a základních pohybů proti náhlému útoku ozbrojeného nebo neozbrojeného protivníka.

Naši partneři

Partneři