Pro přesné pojmenování technik je tělo rozděleno do několika horizontálních a vertikálních pásem. Dále rozlišujeme různé postavení těla vůči soupeři. Na základě tohoto rozdělení a podle směru útočné nebo obranné techniky pak rozdělujeme tyto techniky do několika kategorií.

Horizontální pásma

 • Horní pásmo (nopchunde – 높은데) – od ramen výše
 • Střední pásmo (kaunde – 가운데) – mezi rameny a páskem
 • Spodní pásmo (nadžunde – 낮은데) – od pásku dolů

Vertikální pásma

 • Střední čára – čára A (mjongčchi son – 명치선)
 • Hrudní čára – čára B (kasum son – 가슴선)
 • Ramenní čára – čára C (oke son – 어깨선)

Postavení těla

 • On mom – tělo je otočené přímo k soupeři
 • Pan mom – tělo je pootočené o 45°
 • Jop mom – tělo je bokem k soupeři

Kategorie technik

 • Ap – ramena musí být on mom, technika směřuje do střední čáry (mjongčchi son)
 • Jop – ramena musí být pan mom nebo jop mom, technika směřuje do strany.
 • Jopap – ramena musí být on mom, technika směřuje do ramenní čářy (oke son).
 • Tvi – technika směřuje dozadu.
 • Joptvi – technika směřuje šikmo dozadu.

Naši partneři

Partneři