Taekwon-Do ITF se na území České republiky objevilo poprvé na jaře roku 1987 v Českých Budějovicích, kdy se rozhodli toto moderní umění sebeobrany začít u nás vyučovat jugoslávští učitelé Taekwon-Do ITF, mistr Zoran Samsa, Toni Nobilo a Emin Durakovič. Za oficiální počátek však lze považovat příjezd korejského mezinárodního instruktora Hwang Ho Yonga (dnes IX. Dan), který přijal pozvání do tehdejšího Československa a přijel do Prahy na podzim stejného roku, aby zde položil základy originálního Taekwon-Do ITF.

„Začátky byly opravdu těžké,“ vzpomíná mezinárodní instruktor ITF pro ČR, držitel 7. Danu a technický komisař Českého svazu Taekwon-Do ITF mistr Hwang Ho Yong, „původně jsem sem přijel jen na tři roky. Počátky mého působení zde byly spojeny s řadou problémů. Taekwon-Do v tehdejším Československu nemělo svoji vlastní organizaci, chyběly finance a navíc první oddíl Taekwon-Do vznikl v tělovýchovné jednotě, jejíž činnost byla orientována na karate.“

Navzdory těmto potížím se mistr Hwang zhostil svého úkoluzaložit u nás Taekwon-Do ITF, zodpovědně. Dnes má Český svaz Taekwon-Do ITF, který byl založen následně v roce 1991 již 32 samostatných oddílů, ve kterých cvičí či cvičilo již více jak 11.000 studentů. Taekwon-Do ITF se tak vyučuje ve více jak 50-ti městech a obcích po celé České republice. V pěti regionech (Praha, Západní Čechy, Jižní Čechy, Jižní Morava a Severní Morava) fungují v rámci projektu ministerstva školství již delší dobu Střediska talentované mládeže, které se dále starají o nejtalentovanější mládež daného regionu. Na ně pak navazuje Česká státní sportovní reprezentace Taekwon-Do ITF, která dnes patří jak v seniorské, tak i v juniorské kategorii mezi nejlepší státy nejen v Evropě, ale i na světě.

Mistr Hwang Ho Yong se narodil 11. května 1956 v malém městečku Sin Uiz, které leží v KLDR nedaleko čínských hranic. Taekwon-Do začal cvičit ve svých 13 letech, ale zpočátku upřednostňoval basketbal a gymnastiku. Po čase mu však Taekwon-Do natolik učarovalo, že mu začal věnovat všechen volný čas. Nebylo divu, vždyť Taekwon-Do se v té době věnovali i jeho starší bratři a sestra. Díky píli i dobrým učitelům, na které rád vzpomíná, v přísném a tvrdém korejském systému výcviku Taekwon-Do dosáhl I. Dan již v 17 Ietech. V této době se zformovala jeho představa o budoucí kariéře, kterou se stalo jak jinak než Taekwon-Do. Po absolvování střední školy se přihásil na Vysokou školu sportu, po jejímž absolvování začal pracovat v korejské federaci Taekwon-Do ITF.

Ve svých 28 Ietech složil před dnes již legendárním zakladateIem Taekwon-Do, prezidentem Mezinárodní federace Taekwon-Do gen. Choi Hong Hi († 15.6.2002) zkoušku na IV. Dan, při příležitosti jeho návštěvy spojené se seminářem v Pchyongyangu. Ke IV. Danu mu byl Mezinárodní federací Taekwon-Do udělen certifikát mezinárodního instruktora. Při soutěžích a exhibicích se mistr Hwang nejraději věnoval technikám skoků a kopů ve výskoku, které se při soutěžích Taekwon-Do ITF označují jako „speciální techniky“ – korejsky T-KI, ve kterých se brzo stal ve své generaci nepřekonatelným. 2 x v této disciplíně zvítězil také na Mistrovství Koreje. Instruktážní fotografie řady technik kopů ve výskoku či přeskoků překážek v jeho provedení se díky tomu dostaly i do „bible““ Taekwon-Do – 15-ti dílné encyklopedie Taekwon-Do, jejíž autorem je sám gen. Choi Hong Hi.

V letech 1982 – 1986 procestoval spolu s korejským exhibičním týmem Itálií, Jugoslávii, Maďarsko, Norsko a především Čínu. V řadě těchto států byl ohlas těchto exhibic základem k růstu popuIarity Taekwon-Do ITF vedoucí k založení národní asociace. V roce 1987, jak již bylo uvedeno přijel se svoji ženou Ham Myong Suk smluvně na tři roky do tehdejšího Československa za účelem vyučovat a propagovat zde bojové umění Taekwon-Do a založit národní federaci. Svoji misi v České republice ukončil v roce 1992, kdy spolu s Českým reprezentačnim týmem odcestoval do Koreje u příležitosti Mistrovství světa, které se zde 10. – 15. září 1992 konalo. V Koreji se následně stal vedoucím oddělení trenérů a státní reprezentace Korejské federace Taekwon-Do ITF.

V letech 1994 a 1995 byl vyslán podpořit rozvoj Taekwon-Do ITF v Indii odkud byl na četné žádosti a na základě mnoha jednání vyslán Mezinárodní federací Taekwon-Do zpět do České republiky, aby ve svém započatém díle pokračoval. Na podzim v roce 1995 se mistr Hwang opět do České republiky vrátil a nepřijel sám. Společně s ním přijela opět také jeho žena Ham Myong Suk a dcera Hwang Suk Yong. Následující rok se mistru Hwangovi narodil také syn, Hwang Kwang Hun. Na podzim roku 2000 odjel mistr Hwan Ho Yong i se svoji rodinou zpět domů do Koreje, když byl jmenován v rámci ITF předsedou komise mezinárodních instruktorů Taekwon-Do ITF. K nám do České republiky se vrátí v prosinci 2002, aby zde pokračovat ve své další práci. Mistr Hwang (pokud je na území České republiky) je jako jediný u nás v rámci Českého svazu Taekwon-Do ITF oprávněn udělovat technické stupně Taekwon-Do ITF a to jak žákovské (10. – 1. kup) tak také mistrovské do výše III. Danu. Dále dohlíží nad výukou Taekwon-Do ITF ve všech oddílech Českého svazu Taekwon-Do ITF. Jeho úkoIem je dohlížet především na držitele mistrovských technických stupňů Dan, zejména pak na pedagogickou činnost instruktorů a jejich asistentů v oddílech. Do dnešního dne již v České republice udělil více jak 250 mistrovských technických stupňů Dan, jejichž držitelé se tak stávají základem pro úspěšný rozvoj českého Taekwon-do ITF.

K tomuto Mistr Hwang dodává : „V Taekwon-Do je třeba si však uvědomit, že první Dan získáva ten, kdo zvládl pouze základy tohoto bojového umění. Je to něco podobného jako když člověk leze na horu a když konečně dosáhne prvního vrcholu teprve zjistí, co je za ním a co jej vlastně ještě čeká. Vrchol svých technických schopností dosáhne student Taekwon-Do s ohledem na svůj věk a fyzické dispozice zpravidla s třetím nebo čtvrtým Danem, plného porozumění Taekwon-Do však často daleko později. Proto se také instruktory Taekwon-Do stávají až držitelé 4. – 6. Danů a mistry držitelé 7. a vyššího. To nejtěžší na cestě zvládnutí technik a filozofie Taekwon-Do je zpravidla na počátku. Řada zájemců o toto umění si myslí, že se hned stanou mistry a že si za krátký čas osvojí všechny techniky. Chybí jim trpělivost a proto mnohdy předčasně od tréninku odcházeji. Pro některé je také jediným cílem získat černý pásek přes to, že by dokázali jistě víc. K tomu je však potřeba pevná vůle, disciplína a trpělivost, stejně jako respekt k principům BUDO i svým učitelům. Každý žák Taekwon-Do by se při své cestě k poznání Taekwon-Do měl držet pěti zásad Taekwon-Do – zdvořilosti, čestnosti, vytrvalosti, sebeovládání a nezdolného ducha“.

Před lety měl mistr Hwang, jak sám přiznává, radost především z toho, když jej někdo z jeho učitelů pochválil, nebo když dokonale zvládl novou techniku. Avšak po tom, co se poprvé představil sám v roli učitele a mistra dívá se na věci poněkud jinak. Chce být především dobrým pedagogem – učitelem a mistrem. Možná i proto vzpomíná na okamžiky radostí spojené se založením samostatného Českého svazu Taekwon-Do ITF, ale i na okamžiky, kdy zde udělil první Dan. Radost má i z úspěchů Českého Taekwon-do na světových i Evropských soutěžích, kdy jeho žáci dosáhli řady skvělých výsledků. (pozn. Od roku 1992 do roku 2002 získali čeští Taekwon-disté ITF více jak 280 médailí z Mistrovství Evropy a Mistrovství světa, včetně několika titulů Mistrů světa a tím zaujali za Polskem 2. místo v Evropě a Česká republika je svými sportovními výkony Taekwon-Do ITF mezi šesti nejlepšími státy na světě). A s čím ještě není zcela spokojen? Snad jen s nepochopením významu BUDO u některých žáků Taekwon-Do, či nedodržováním všech jeho zásad a etiky. Mnozí také zjednodušeně chápou bojové umění Taekwon-Do pouze jako sport, bez snahy zdokonalovat se nejen fyzicky, ale i duševně v morálce, etice i filosofii.

Informace byly převzaty z oficiálních stránek Českého svazu Taekwon-Do ITF.

Naši partneři

Partneři