Zrušení tréninků !!!

Z důvodu usnesení vlády ČR č. 996 z 8. 10. 2020 o přijetí krizového opatření s účinností od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 rušíme všechny tréninky ve všech našich tělocvičnách.

Výtah z usnesení:

Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje

1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti,… přičemž tyto osoby udržují odstup od jiných osob alespoň 2 metry; s tím, že:

a) zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky

2. dále provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách,

Z tohoto usnesení tedy jasně vyplývá, že od pondělí 12. října 2020 do neděle 25. října 2020 již není možné provozovat sportovní činnost na žádných vnitřních sportovištích, protože ty nesmí být v provozu.

Uvidíme, jestli bude lepší počasí na společné trénování venku. Zavedeme zase také online tréninky stejně jako v dubnu a květnu.

Děkuji za vzetí těchto informací na vědomí.

Libor Macháň

Naši partneři

Partneři