11. dubna 2023 uplynulo 68 let od založení taekwonda

 Před 68 lety byl svět seznámen s novým bojovým uměním.

Správnější by však bylo říci, že taekwondo nevzniklo právě 11. dubna, ale byl pouze přijat jeho oficiální název. Bylo by zároveň asi i velmi zjednodušující suše konstatovat, že generál Choi Hong‑hi přinesl světu název „taekwondo“ sám, bez spolupráce a shody s dalšími osobnostmi tehdejší Koreje. Zda název byl čistě nápadem pana generála, nebo někoho jiného, již dnes asi nerozklíčujeme, co je však jisté je to, že právě generál Choi byl hybatelem a hlavním iniciátorem procesu na jehož konci byl světu představen název TAE KWON DO.

Toto krásné a všestranné bojové umění bylo ovlivněno jak japonským karate, tak i starými korejskými bojovými styly a mělo odrážet svébytnost korejského národa a jeho touhu po samostatnosti po staletích cizích vlivů. Ohromná vůle pana generála a hluboké uvědomění si národní identity se otiskly do tohoto moderního bojového umění, které se rozšířilo po celém světě.

Pojďme společně oslavit narozeniny pěkným tréninkem !

Naši partneři

Partneři