Logo - Yop cha Jirugy

Taekwon-do

Taekwon-do je korejské bojové umění sebeobrany beze zbraně. Bylo vytvořeno a popsáno generálem Choi Hong-hi, který tak zkombinoval své mnohaleté zkušenosti s korejským Taek Kyun a japonským karate spolu se znalostí moderní fyziky do nového umění. Toto umění bylo poprvé oficiálně pojmenováno a představeno veřejnosti 11. 4. 1955 v jihokorejském Soulu jako  Taekwon-do – cesta nohou a rukou. Pro své propracované techniky kopů a úderů se rychle rozšířilo do celého světa. V České republice se Taekwon-do vyučuje od roku 1987, a to především díky úsilí velmistra Hwang Ho-yong, který zde působí dodnes. V současnosti je Taekwon-do považováno za jedno z nejsilnějších a nejúčinnějších bojových systémů.

Definice podle gen. Choi Hong-hi

„Taekwondo… způsob života …“

Jednoduše řečeno, taekwon-do je druh neozbrojeného boje určeného pro účel sebeobrany. Avšak ve skutečnosti je to mnohem více: Je to vědecké využití lidského těla při sebeobraně. Těla, jež se naučí do maxima využít svých schopností díky intenzivnímu tělesnému a duševnímu výcviku. Je to bojové umění, jež nemá obdoby ani v síle, ani v technice. Jeho disciplína, techniky a duševní výcvik jsou základem pro budování silného smyslu pro spravedlnost, odvahu, lidskost a odhodlání. Dosažení tohoto stavu odděluje pravé zastánce tohoto umění od lidí, kteří se honí za senzací a kteří se spokojí pouze se zvládnutím bojových hledisek tohoto umění.

To je jeden z důvodů, proč je taekwon-do nazýváno uměním sebeobrany a nikoliv bojovým sportem. Zahrnuje v sobě také způsob myšlení a života zvláště díky vštěpování si zásad přísné sebedisciplíny a vznešeného morálního ideálu…..

Takže souhrnně znamená taekwon-do duševní výcvik a techniky neozbrojeného boje pro sebeobranu i pro zdraví. Zahrnuje efektivní používání úderů, kopů, bloků holou rukou a nohou pro dosažení rychlého zneškodnění protivníka nebo protivníků. Taekwon-do konečně umožňuje slabému vlastnit silnou zbraň a sebedůvěru, s jejichž pomocí se může bránit a porazit svého protivníka.

Samozřejmě, nesprávně použité může být taekwon-do smrtelnou zbraní. Proto musí být vždy kladen důraz na duševní výcvik, aby se předešlo jeho zneužití ze strany jeho studentů.

Slib studenta

Každý student taekwonda skládá násladující slib, který znázorňuje základní morální stránky tohoto bojového umění.

  • Budu dodržovat zásady taekwonda.
  • Budu respektovat instruktora a sonbe.
  • Nikdy taekwondo nezneužiji.
  • Budu zastáncem svobody a spravedolnosti.
  • Budu vytvářet mírovější svět.

Co znamená slovo „taekwon-do“

Skládá se ze tří částí a to: „tae“,„kwon“ a „do“.První část „tae“ znázorňuje všecny techniky, které se provádějí nohou, druhá část „kwon“ naopak zastupuje všechny techniky a práci rukama. Poslední část „do“ symbolizuje jakousi cestu mezi tělesnou a duševní stránkou člověka a znázorňuje tak opravdové umění taekwon-do.